Odwiedziło nas 337917 użytkowników
AktualnościInformacje o stowarzyszeniuGaleriaMateriały do pobraniaKontakt
Materiały do pobrania

 

 

 

Klauzula  informacyjna :

Klauzula  informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny  w Słowikowie, Słowikowo 24, 62-436 Słowikowo, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)  kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słowikowie, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

7)  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

                                                Inspektor Danych Osobowych    e-mail: inspektor@osdidk.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOWOZY UCZNIÓW I DZIECI PRZEDSZKOLNYCH DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁOWIKOWIE

1. Zapytanie_ofertowe_18_19_zsp.doc  

2. zsp_za_cznik_nr_1_DRUK_OFERTY_DOWOZY_18_19.doc  

3. zsp_za_cznik_nr_2_PROJEKT_UMOWY_DOWOZY_2018_19.doc

 

Pozostałe materiały:

Wewnatrzszkolny_System_Oceniania.rtf

UCHWAŁA_NR_9/8/2014.pdf

UCHWAŁA_NR_8/8/2014.pdf 

KARTA_ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM_PROFILAKTYCZNY_ZSP.pdf

STATUT_ZSP_Slowikowo.doc

WNIOSEK_O_DOFINANSOWANIE_PODRĘCZNIKÓW_SZKOLNYCH.doc

KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA.pdf

REKRUTACJA_SZEŚCIOLATKA.pdf

REKRUTACJA.pdf

KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_DO_SZKOŁY.pdf

DEKLARACJA_RODZICÓW.pdf

INFORMACJA_O_GOTOWOŚCI_PODJĘCIA_NAUKI.pdf

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".