Odwiedziło nas 169754 użytkowników
AktualnościInformacje o stowarzyszeniuGaleriaMateriały do pobraniaKontakt
Informacje o Stowarzyszeniu

Aktualny skład ZSP w Słowikowie:

 

mgr inż. Elżbieta Przybylska - dyrektor szkoły, Prezes Stowarzyszenia, prowadzi

Biologie

 

Przedszkole grupa 3 i 4 latków:

 

Renata Goińska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca oddziału przedszkolnego prowadzi:

 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia dodatkowe w przedszkolu

 mgr Monika Kotarska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym prowadzi:

 • zajęcia świetlicowe w przedszkolu

 

Przedszkole grupa 5 - 6 latków:

 

Joanna Miśkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca oddziału przedszkolnego prowadzi:

 • zajęcia wspomagania i korygowania rozwoju dzieci w przedszkolu
 • zajęcia świetlicowe w przedszkolu
 • zajęcia dodatkowe w przedszkolu

mgr Monika Górna -  edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym

 • zajęcia świetlicowe w przedszkolu

 

 

 

Szkoła podstawowa:

 

 mgr Julita Szoszorek  - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1 prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia rewalidacyjne
 • religia
 • zuchu i harcerze
 • koło aktywności twórczej
 • świetlica

 

mgr Iwona Szczepańska – pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy2 prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 • koło taneczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Maria Czech - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3 prowadzi: 

 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 • koło flażoletowe
 • świetlica

 

mgr Anna Szmańda – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający w klasie 3 prowadzi: 

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
 • zajęcia rewalidacyjne
 • koło taneczne
 • świetlica
 • samorząd uczniowski

mgr Magdalena Pęczkowska – pedagog, wychowawca klasy 4 prowadzi

 • język polski
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • świetlica
 • edukacja prawna
 • koło mediacji

Agnieszka Hartwich – nauczyciel wspomagający w klasie 4 prowadzi:

 • bibliotekę 
 • zajęcia rewalidacyjne
 • koło aktywności twórczej

 

mgr Ilona Michalak – wychowawca klasy 5 prowadzi:

 • przyrodę
 • geografie
 • informatykę 
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
 • koło krajobrazowo – fotograficzne
 • zuchy i harcerze

 mgr Ilona Budkowska – wychowawca klasy 6 prowadzi:

 

 • chemie
 • matematykę
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • świetlice

 

 

mgr Paweł Pilarski, wychowawca klasy 7 prowadzi:

 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia komputerowe
 • gimnastykę korekcyjną
 • koło sportowe
 • zajęcia techniczne

 Izabela Kubacka  pomoc nauczyciela w klasie 7

 

mgr Łukasz Zalewski –prowadzi:

 • język polski
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

Renata Szumera prowadzi: -

 • religię
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • świetlicę

 

mgr Iwona Łukomska prowadzi: -

 • plastykę
 • muzykę

 

 

mgr Kamila Nowicka prowadzi: -

 • zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

mgr  Justyna Paluch prowadzi: -

 • język rosyjski

mgr Paulina Wojciechowska prowadzi:

 • język angielski
 • zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
 • bibliotekę

mgr Beata Prus prowadzi:

 • fizykę

 Ewa Grącka prowadzi:

 • język angielski

 

Daria Lewandowska – logopeda

Weronika Słowińska – Zielińska – rehabilitacja

Bogusława Dziel- szkolna pielęgniarka

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".